cricketspain logo
Google-Translate-English to Spanish
UMPIRE COURSE SET FOR BARCELONA
 
23rd March 2010

Unió esportiva Catalana de Clubs de Cricket

 

Curs de Arbitres a Barcelona

Joc: C/ Buenos Aires, Num. 56-58, 08036, Barcelona.

Data: 27 de Març 2010 

El Curs de Arbitres de Cricket a Barcelona esta confirmat el Dissabte dia 27 de març 2010. 10 persones en total assistiran aquest curs de arbitres, el professor Sr. Ronald Graham ofereix aquest curs. 

Programa 

Inici del curs            10.00 hores

Pausa petis               11.15 hores  (10 minuts)

Dinar                        13.30           (30 minuts)

Pausa per cafè          15.15 hores  (15 minuts)

Finalització de curs 16.30 hores 

Tots els participants deuran de  presentar-se 15 minuts abans de inici del curs. 

 

Unió esportiva Catalana de Clubs de Cricket

 Umpires Course atBarcelona

Venue: C/ Buenos Aires, Num. 56-58, 08036, Barcelona.

Date: 27th March 2010 

The Umpires course atBarcelonais confirmed on Saturday 27th of March 2010. 10 People will be attending this course of Umpires. Mr. Ronald Graham will give this Course. 

Program 

Beginning of the course     10.00 Hrs

Small break                        11.15 Hrs (10 minutes)

Lunch                                 13.30 Hrs (30 minutes)

Tea / Coffee Break             15.15 Hrs (15 minutes)

End of the course                16.30 Hrs 

All the participants should be present 15 minutes before the course starts